Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vítame vás na internetových stránkách www.rocnevozidla.sk (dále jen "Stránky"), ktoré prevádzkuje spoločnosť Arval CZ s.r.o. se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 26 726 998 zapísaná v obchodnom registri v Prahe, oddiel C, vložka 89886.

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami Vlastníka a návštevníkov.

 

 

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním.


b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.


c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto Stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súladu s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.


d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže prísť k čiastočne či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže prísť tiež ku zmene či zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.


e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

 

Cookies

Cookies malé dátové súbory, ktoré dôležité pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako aj väčšina veľkých internetových stránok.

Čo cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich urobili, a preferenciou (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

 

Jak upraviť využívanie cookies

Využívanie cookies ide upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžete vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré na vašom počítači a vätšina prehliadačov tiež ponúka možnosť zabrániť tomu, aby boli cookies na váš počítač ukladané. Pokiaľ však túto možnosť využijete, budete pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve týchto stránok a nejde ani vylúčiť obmedzenie niektorých služieb a funkcií stránok.

 

 

DODÁVATEĽ INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

https://www.web-media.cz/

 

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch so zobrazovaním týchto stránok prosím zasielajte na adresu dodávateľa stránok prípadne pomocou webového formulára na adrese www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/

 

Zanechajte nám svoju emailovú adresu a my sa Vám ozveme
ohľadom ponuky operatívneho leasingu na toto vozidlo.

Zanechajte nám svoju emailovú adresu a my sa Vám ozveme
ohľadom ponuky operatívneho leasingu.